UTŽOjeva glasbena učilnica dan pred slovenskim kulturnim praznikom

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

UTŽOjeva glasbena učilnica dan pred slovenskim kulturnim praznikom

Študijska skupina Glasba ima sedaj že 13 članov. Mentor Zdravko Novak nam je za
predprazničen dan pripravil čudovito glasbeno popotovanje skozi umetniško glasbo,
ki jo je navdihnila narava.
Poslušali smo Jutro Edvarda Griega, Dvorakovo 9 .simfonijo, Vivaldijeve Letne čase,
Čajkovskega Cvetlični valček, Beethovnovo Pastoralno in še veliko drugih odlomkov
glasbe, ki jo je navdihnila narava.
Zelo smo uživali v poslušanju in razlagi mentorja, ki je predstavil umetnike iz različnih
časovnih obdobij.
Potem smo nadaljevali druženje na turistični kmetiji Urbanovc in ob dobrem prigrizku
tudi zapeli dve slovenski ljudski pesmi. Ivanka, animatorka skupine, je lepo poskrbela
za vzdušje.
Druženje smo zaključili na občinski kulturni prireditvi, saj je nagrado dobil tudi
glasbeni ustvarjalec Vid Pupis, ki je zaslužen, da imamo v Logatcu tako dober pihalni
orkester.
Grenko pa je, da občinsko kulturo slavimo v športni dvorani in da nam je gostujoči
glasbenik pokvaril glasbeno doživljanje.
Metka Rupnik

ARHIV