Urimo sposobnosti

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Nekatere možganske povezave in zmožnosti spomina niso nujno povezane s staranjem. Naši možgani dnevno oblikujejo nove nevronske povezave, seveda pod pogojem, da jim zagotovimo tisto, kar potrebujejo.

(Futunatura)
Urimo levo (pamet) in desno (občutki, intuicija, in prostorske predstave) možgansko polovico.

Z različnimi vsebinami in dejavnostmi urimo sposobnosti, ki so potrebne za kvaliteto življenja.

Spomin peša, če ga ne urimo.
(Mark Tulij Cicero)

Vladimira Lux