Program angleških skupin

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Glede na dosedanje znanje angleškega jezika slušateljev bomo tekom srečanj usvajali tematike, za katere so člani skupin izpostavili, da bi jim njihovo spoznavanje koristilo v vsakdanjem življenju. Naš cilj tekom tečaja angleškega jezika je predvsem dani poudarek na pogovorni angleščini ter na spoznavanju fraz in besedišča, ki nam služijo pri vsakdanji komunikaciji.

Vse načrtovane besediščne tematike bomo uspešno prepletali z ustreznimi slovničnimi strukturami s poudarkom na praktični rabi slovničnih časov.

Pri napredovanju od ene do druge stopnje pa bomo upoštevali želeni tempo udeležencev, saj nam je poleg kvalitetnega usvajanja znanja angleškega jezika pomembno tudi to, da se tečajniki na srečanjih dobro počutijo.

Ker je jezik vedno priporočljivo spoznavati z roko v roki s kulturo njegovih naravnih govorcev, bomo pozornost namenili tudi kulturnim tematikam in če nas je zaključni izlet lansko leto popeljal v London, bomo začeto tradicijo obiskovanja in spoznavanja angleško govorečih držav nadaljevali tudi letos.

Join us:)