Likovno ustvarjanje

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

V novem šolskem letu bomo obnovili znanje o likovnih prvinah skozi različne likovne tehnike. Spoznavali bomo barvne zakonitosti, spoznavali bomo pomen svetlobe v likovnem delu, pomen linije, uporabo likovnega prostora, spoznavali bomo pomen velikostnih razmerij, pomen kompozicije, črte in točke. Ustvarjali bomo po sklopih, glede na uporabo likovne tehnike. Nekaj srečanj bo namenjenih risbi, nato akrilu in akvarelu, poskusili bomo pastel, spoznavali osnovne grafične tehnike in bili kreativni v kolažni tehniki. Vsekakor nam bo izziv vpletanje figure v likovna dela.

Pri našem ustvarjanju uporabljamo skupinski likovni material, nekaj osnovnih pripomočkov pa mora imeti vsak sam.

Skupinsko se bomo udeležili vsaj dveh priložnostnih razstav v večjih slovenskih mestih. Sodelovali bomo z drugimi skupinami in se vključili v nekatere aktivnosti UTŽO. Pripravili bomo dve razstavi v domačem kraju. Z likovnimi deli se bomo morda odzvali na priložnostne likovne natečaje.

Obstoječa skupina lepo vabi v naše likovne igrarije nove člane! Ker je delo v skupini individualno in prilagojeno posamezniku, lahko vsak napreduje po svojih zmožnostih.
Vsak član prinaša v skupino svojo individualnost in svojo ustvarjalnost. To nas vse skupaj bogati, zato vabljeni vsi tisti, ki bi radi likovno ustvarjali.