Umetnostna zgodovina

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Cikel predavanj s področja umetnostne zgodovine bo osredinjen na izbrana poglavja o umetnosti in njenem razvoju v prelomnih časih novega veka, ki do danes zaznamuje napredek znanosti in umetnosti ter ostaja aktualen. V tem študijskem letu bomo spoznavali umetnost izmuzljivega poznorenesančnega manierizma ter silovitega in slikovitega baroka;
njune daljnosežno vplivne slogovno izrazne ter ikonografske novosti preko obravnavanja izpostavljenih dosežkov arhitekture, kiparstva in slikarstva; najprej bomo obravnavali prehod pozno renesančne umetnosti dežel severno in južno od Alp proti prelomu v baročni slog, posebej zasledujoč medsebojne korelacije in področja vplivov; ter nenazadnje, BAROK, edinstveno umetniško manifestacijo presečišč,
vrhuncev, nasprotij in povezav, ki so vsaka po svoje zaznamovali zgodovino.
Mentor Jaka Racman