Ples v vrsti

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Ples je najzabavnejša oblika rekreacije in čudovit način sprostitve. Z njim krepimo telo in spomin. Zahteva veliko truda na treningih, zadovoljstvo ob uspehu pa dviga samozavest. Prednost tega je, da lahko plešemo v vseh obdobjih našega življenja, predvsem pa je pomembno druženje in pripadnost skupini z istimi cilji.