Zgodovina

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Do ustanovitve Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Logatec smo prišli spontano, ko smo se srečevali »pripravniki« za upokojitev. Čutili smo, da imamo še voljo in željo po učenju, po spoznavanju novih veščin in končno morda čas za razvijanje neizživetih talentov. Nismo pristali na staranje, zaprti v svoj dom, zato smo ustanovili društvo, ki bi uresničevalo naše interese.

Ko smo ustanovili Društvo smo bili približno 40. po vrsti v Sloveniji, sedaj je po mestih že 53 društev in smo povezani v mrežo. 

Ustanovni sestanek je bil septembra 2012. Prišlo je 40 občanov in občank, z nami je bil tudi župan Berto Menard in predstavnica Slovenske UTŽO gospa prof. Dušana Findeisen. Ko smo začeli z vpisom, je pristopilo že 75 članov in članic. S 1. oktobrom 2012 smo začeli 1. študijsko leto z naslednjimi študijskimi programi: Angleščina, Italijanščina, Umetnostna zgodovina, Kvačkanje, Servietna tehnika, Keramika, Računalništvo ter Lep in zdrav okrasni vrt. Devet skupin je začelo s poukom v najeti učilnici nad Mavrico in v dvorani Doma starejših.

Vsako leto smo vpisali več članov in vsako leto smo glede na interes organizirali nove dejavnosti. V zadovoljstvo nam je, ker smo pridobili stalno učilnico na Notranjski 14, kar nam omogoča nemoteno delovanje.

Ko smo leta 2022 praznovali 10-letnico društva, smo imeli že 180 članov in 22 dejavnosti ter še veliko dodatnega programa: delavnice, predavanja, ekskurzije, razstave …

Tudi obdobje covida nas ni ustavilo. Čeprav je bil zaznan upad članstva in so dejavnosti obmirovale, smo bili dejavni; osvojili smo zoom in kontaktirali po elektronski pošti.

Zadnja anketa kaže na izredno zadovoljstvo naših članov, ki imajo še veliko idej in želja.

Predvsem pa je pomembno, da se veliko družimo, prijateljujemo, zato ima za nas Društvo UTŽO tako velik pomen.