Spoznavanje domačega kraja

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

je študijski program, kjer v jesenskem in spomladanskem semestru spoznamo zgodovino domačega kraja in geografske značilnosti pokrajine v kateri leži.

Spoznavali bomo naravnogeografske poteze ( kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje,…) in družbeno geografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, stara naselitvena jedra, oskrba, promet, …) našega okoliša. Delo poteka v učilnici in na terenu. Nova spoznanja pridobivamo tudi z aktivnim vključevanjem slušateljev v učne teme.

Urnik: četrtek, 10.15 – 11.45

Mentorica:
Jana Jureš