Znam z mobitelom

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Kratek opis vsebine delavnic »Znam z mobitelom« (štiri delavnice po 1,5 ure)

Delavnice so namenjene tistim članom UTŽO-ja, ki želijo bolje spoznati svoj pametni telefon in
njegove funkcije. Pametni telefon ni zgolj naprava za telefoniranje, je veliko več. Naučili se bomo
smiselno uporabljati vse osnovne nastavitve in funkcije pametnih telefonov:

Osnovne nastavitve mobitela
Klici in stiki
Sporočanje in e-pošta
Kamera in foto galerija
Glasba in video posnetki
Programi
(alarmi, štoparica, časovnik, svetilka, koledar, Z vem, Magda, Mcobiss, Dars, Youtube, Google iskanje,
Google zemljevidi, mobilne banke, mobilne denarnice in mnoge druge)
Bonton telefoniranja

Delo bo potekalo tako, da si bomo najprej pogledali ustrezen video (avtor mag. Krajnc), se o njem
pogovorili, nato pa bo vsak udeleženec sam poizkusil izvesti nalogo iz videa. Kot mentor bom vodil
vsakega udeleženca in mu pomagal usvojiti vsako vajo.

Vabim vas, da skupaj razširimo znanje o mobitelu.

Marjan Cirman