Kaligrafija

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec

Širimo obzorja, združujemo ljudi.

Avtor: Anica Nartnik

Študijska skupina kaligrafija je to šolsko leto kar številčna. Kar 12 se nas vsak ponedeljek trudi
zapisovati črke v izbrani lepopisni pisavi. Polovica udeležencev se z učenjem lepopisja srečuje
prvič in uspešno premaguje osnove italike, druga polovica pa po osvojenih pisavah italiki in
copper platu oblikuje različna besedila: vabila, voščila, jedilnike…

Kljub temu, da pisanje zahteva zbranost in mirno roko, pa se pri učenju pogosto nasmejemo in
zabavamo predvsem pa uživamo ob drobnih uspehih ob osvojenem zavoju ali krivulji za katera
smo bili prepričani, da nam nikoli ne bosta uspela.

Svoje dosežke in izdelke bomo pokazali na razstavi v prihajajočem semestru.

Mentorica: Marija Urbas